About

Croeso!

Mae Cynhadledd Hanes Modern Cynnar Prifysgol Aberystwyth yn fenter a arweinir gan ôl raddedigion yn yr adran Hanes a Hanes Cymru, ac sydd wedi ei drefnir ar y cyd a thîm Cynhadledd Hanes yr Oesoedd Canol, Aberystwyth. Trefnir y gynhadledd go gyfer cynnig cyfle cynnes, cyfeillgar a chefnogol i ôl raddedigion ac ymchwilwyr gyrfa gynnar rhannu eu syniadau a darganfyddiadau ar hanes y cyfnod modern cynnar. Ein nod yw galluogi i gyflwynwyr a mynychwyr i ennill profiadau gwerthfawr drwy gyflwyno papurau ger bron cynulleidfa, ynghyd a rhwydweithio a myfyrwyr ac ymchwilwyr eraill.

Mae hanes wedi bod yn rhan annatod o draddodiad academaidd Prifysgol Aberystwyth ers sefydlu’r Brifysgol, yn gartref i Brifysgol Cymru ym 1872. Hyd heddiw ymhyfryda’r Brifysgol yn ei safonau academaidd uchel, ynghyd a boddhad ein myfyrwyr, a adlewyrchir y rhain yn eglur o fewn i’r Adran Hanes a Hanes Cymru, adran a amlygir gan ei ymdeimlad cryf o gymuned a pherthyn. Yn unol â hyn, croesawir pawb yn gynnes i’r Gynhadledd Hanes Modern Cynnar yn Aberystwyth, ac edrychwn ymlaen at eich gweld ym mis Mehefin!

Welcome!

The Aberystwyth University Early Modern Conference is a postgraduate led initiative run in conjunction with the Aberystwyth Medieval Conference to provide a friendly and supportive space for postgraduates and early career researchers. We aim to enable delegates and speakers the opportunity to network and gain valuable experience in giving papers.

History has been an important part of the academic tradition of Aberystwyth University, since its founding in 1872.  We are currently known for our high standards of student satisfaction and an important part of this is the sense of community within the department.  With that in mind we warmly welcome everyone to Aber and look forward to meeting you in June!